Regler & Avgifter

ÅRSAVGIFT FÖR SÄRÖ VÄGFÖRENING

Årsavgiften skall erläggas enligt debiteringslängd som finns tillgänglig inför varje årsmöte.

Om en fastighets nyttjande ändras från byggnad med max 2 hushåll till flerfamiljshus eller rörelse, skall ändringen meddelas vägföreningen för revidering av andelstalen.

Även ägarskiftet skall meddelas vägföreningen.

SLITAGEAVGIFT VID OM-TILL ELLER NYBYGGNATION

Fastighetsägare har skyldighet att informera Särö vägförening, innan byggstart, så att besiktning av väg kan utföras.

Slitageavgift debiteras enligt följande:

Särskild Vägavgift