Särö villaägareförening

Som fastighetsägare på Särö är du automatiskt medlem i Särö Vägförening som ansvarar för vägarna på ön. På Särö har vi även andra gemensamma angelägenheter som inte Särö Vägförening ansvarar för. Ända sedan de första villorna byggdes på Särö har det funnits ideella engagemang. Särö Villaägareförening bildades för många år sedan och är en liten ideell intresseförening för bara oss som har fastighet på Särö. En förening som till viss del arbetar i samverkan med Särö Vägförening för alla villaägares bästa.

Midsommarfirandet i Bassängbacken är en populär och mer än hundraårig tradition som genomförs tillsammans med andra föreningar och företag på Särö. Detta firande sker på tomten som ägs av Särö Villaägareförening. Föreningen ser till att gräsmattan är klippt och flaggan vajar på flaggstången. Till tomten hör även den lilla sandstranden vid stenpiren. Särö Villaägareförening ordnar så att stranden rensas, livboj finns på plats och pir med badstege finns och lagas.

Midsommardans i Bassängbacken 1912 till pianomusik av Willhelm Stenhammar. Bild från Stiftelsen Särö Kulturarv.

Särö Villaägareförening arbetar också för att boendemiljön och våra omgivningar skall utvecklas så att vi som bor på ön, men också våra besökare, skall uppfatta Särö som en trivsam plats att bo på och vistas i. Det kan vara små saker som man förväntar sig skall göras och som vi naturligt kanske anser vara kommunala. Men detta görs inte utan är bara möjligt genom en ideell gemensam förening.

Att promenera runt på Särö på våra vägar och stigar är mycket populärt både bland oss boende och våra besökare. Särö Villaägareförening sköter om så att det ser snyggt ut utmed vägarna och stigarna tillsammans med Särö Vägförening. Det finns flera fina parkbänkar att sitta på för att vila och njuta av vår vackra natur. Vår fina omgivning behöver också städas varje år. På många håll brukar fastighetsägare samlas för gemensamma städdagar, men Särö Villaägareförening ser istället till att uppgifter blir utförda under hela året. Varje vår samordnar Särö Villaägareförening projektet ”Städa Särö” där elever från våra skolor hjälper till med att städa våra stränder.

Allt detta och mycket mer förskönade och trivselhöjande förbättringar för vår boendemiljö ser Särö Villaägareförening till att åstadkomma genom medlemsavgifter som kommer in från oss som bor på ön.

Att bevaka gemensamma intressen i vår närmiljö kan vara svårt att göra som enskild person. Särö Villaägareförening får via sitt samarbete med Särö Vägförening information om vad som händer. Särö Villaägarförening är också en stor positiv och samlad röst i kontakt gentemot kommunen och andra myndigheter som t.ex. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Särö Villaägareförening är en liten förening då det är bara boende på ön som är medlemmar, därför är ditt medlemskap viktig!

Vi som sitter i styrelsen är samma personer som också blivit valda till styrelsen i Särö Vägförening. Vi arbetar helt ideellt för vår gemensamhet men det är du som boende på ön som är viktig och det är er vi lyssnar på och finns till för.

Årsmötet i Särö Villaägareförening äger rum i mars/april vare år och dina motioner inlämnas i februari. Du får kontakt med oss via hemsidan via samma länk som till Särö Vägförening på

Ditt medlemskap betalar du in antingen tillsammans med Särö Vägförenings utskickade faktura eller i efterhand på Bankgiro 448-3137 med 320kr, uppge då fastighetsbeteckning eller adress.

Att vara med i Särö Villaägareförening är ett enkelt sätt till engagemang för Särö!