Årsmötesprotokoll

Särö Villaägareförenings årsmöte sker normalt i april månad. Som fastighetsägare har du rätt att delta och utnyttja dina rättigheter, som tex välja styrelse och lämna in skriftlig motion senast februari månad.

Årsmötesprotokoll finns tillgängligt hos sekreteraren.