Årsmötesprotokoll – Villaägareföreningen

Särö Villaägareförenings årsmöte sker normalt i april månad. Som fastighetsägare har du rätt att delta och utnyttja dina rättigheter, som tex välja styrelse och lämna in skriftlig motion senast februari månad.

Årsmötesprotokoll finns tillgängligt hos sekreteraren.

Marginal