Föreningens ansvarsområde

Här är en översikt över de vägar och parkområden som omfattar Särö Vägförenings ansvarsområden enligt Lantmäteriförrättning 21 juni, 2001.
Särö vägförening förättning satellitfoto 20200116
Särö Vägförening har jämlikt länsstyrelsens beslut den 30 augusti, 1944, till uppgift att ombesörja och bekosta väghållningen beträffande de vägar, gångvägar och grönområden som förklarats vara vägföreningens ansvarsområden i enlighet med förrättning av Lantmäteriet.

Särö Vägförening är inte fastighetsägare för någon av de fastigheter som omfattas av föreningens skötselansvar. Kungsbacka Kommun och Särö Samfällighetsförening är största ägare av de områden som förklarats vara föreningens. Ett flertal privata fastighetsägare äger även mark som omfattas av förrättningen.

Särö Vägförening ansvarar inte för vägbelysning. Om en gatlampa är trasig kan du göra felanmälan via https://www.kungsbacka.se under Gator-trafik-och-utemiljo/Trafik-och-gator/Belysning eller ring till kundcenter 0300-834000 (uppge adress samt stolpnummer som sitter på en bricka)