Styrelse – Villaägareföreningen

Kontakta gärna styrelsen via e-post

Ordförande

Peder Kierkemann
James Keillers Väg 6
Skicka e-post
0705-208600

Kassör

Niklas Dahlgren
Drottningvägen 4
Skicka e-post
0709-200500

Sekreterare

Louise Holm
Badhusvägen 2
Skicka e-post
0704-962767

Vägchef

Peter Munteanu
Badhusvägen 8
Skicka e-post
0709-400602

Parkchef

Ulf Lindhe
Bassängbacken 27
Skicka e-post
0704-935680

Suppleant

Johan Halling
0733-666819

Suppleant

Birgit Johanssson
0705-912190

Suppleant

Thomas Järryd
0704-802210

Suppleant

Gunilla Joängen
0707-701420

Revision

Revisor 1

Rolf Zandén

Revisor 2

Janna Du Rietz

Valberedning

Sammankallande