Styrelse – Villaägareföreningen

Kontakta gärna styrelsen via e-post

Ordförande

Peder Kierkemann
James Keillers Väg 6
Skicka e-post
0705-208600

Kassör

Niklas Dahlgren
Drottningvägen 4
Skicka e-post
0709-200500

Sekreterare

Emma Kavsjö
Bassängbacken 5
Skicka e-post
076-767 16 00

Vägchef

Rosella Akselsen
Hans Ygbergs Väg 1
Skicka e-post
0708-886500

Parkchef

Ulf Lindhe
Bassängbacken 27
Skicka e-post
0704-935680

Suppleant

Stig-Arne Blom
0705-251615

Suppleant

Birgit Johansson
0705-912190

Suppleant

Peter Munteanu
0709-400602

Suppleant

Christina Carlquist
0705-936884

Revision

Revisor 1

Rolf Zandén

Revisor 2

Janna Du Rietz

Valberedning

Sammankallande

Magnus Bernåker
Skicka e-post