Invasiva växter

Många av våra inhemska växter hotas på grund av att deras livsmiljöer försvinner. Samtidigt hotas de även av arter som tidigare inte funnits här som konkurrerar ut inhemska arter. Dessa kallas invasiva arter.

Invasiva arter trivs och sprids just för att de ofta inte har några naturliga fiender som håller dem tillbaka. De kan i värsta fall påverka hela ekosystem just genom sin massförekomst. Invasiva arter riskerar därför att slå ut delar av de livsmiljöer eller ekosystem som de etablerat sig i.

På Särö finns idag redan invasiva arter som exempelvis jättebalsamin och parkslide. Parkslide har stora vita blomklasar och ett extremt stark rotsystem som kan orsaka stora problem. Den kan ta sig in i trasiga avlopps- och dräneringsrör, gå in i sköra grunder på huset och in genom väggar och asfalt via sprickor. Parkslide är mycket svår att bli av med. Den som är fastighetsägare rekommenderas att arbeta förebyggande så att parkslide inte får fäste och därmed skada byggnader, rör och ledningar, belagda ytor och trädgårdar.

Parkslide är en seglivad växt som blir mellan 50 och 200 cm hög. Stjälkarna liknar bambu, är gröna, styva, ihåliga och i slutet av sommaren något förvedade. Bladen är brett äggrunda, kala och lite läderartade, cirka 5-15 cm långa. De blommar med vita små blommor i september-oktober.

Parkslide finns på flera ställen i Kungsbacka kommun och även på Särö. Den kan spridas genom fylle med förorenad jord i samband med exempelvis nybyggnation. Kungsbacka kommun rekommenderar fastighetsägare som har parkslide att bekämpa dessa enligt de råd och anvisningar som tillhandahålls av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och andra aktörer som arbetar med att sprida kunskap om växten och bekämpa den.

Parkslide skall inte hanteras hur som helst. Uppgrävda rötter och borttagna rester av parkslide bör eldas upp. Verktyg som du använt för att ta bort parksliden kan sprida växten vidare. Du får inte lämna parkslide som trädgårdsavfall på kommunens återvinningscentraler, då den riskerar att spridas vidare med kompostmaterialet. Parkslide kan bara lämnas på Barnamossens återvinningscentral. Mer info på https://www.kungsbacka.se/Bygga-bo-och-miljo/Djur-och-natur/Naturvard/parkslide/

Jättebalsamin förekommer i fuktiga till blöta och näringsrika miljöer. Den har vackra rosa blommor men kan snabbt sprida sig över stora avstånd och slå ut annan växtlighet. Spridning av jättebalsamin kan förhindras genom att slå den innan den blommar och sätter frö. Samma område bör besökas senare under växtsäsongen och även följande år för att ta bort växter som har grott från frön i marken. Var försiktig vid hantering av växten, frön och jordmassor som kan innehålla frön. De ska inte komposteras utan förbrännas eller lämnas till återvinningscentral.

Som trädgårdsägare kan du hjälpa till att stoppa invasiva främmande arter innan de tar sig vidare ut i naturen. Det är oftast inte enkelt utan kräver åtgärder över tid. Olika växter bekämpas på olika sätt och det finns mycket information att hämta på nätet. Exempelvis Naturvårdverket har bra information på https://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammande-arter/.