Invasiva växter

Många av våra inhemska växter hotas på grund av att deras livsmiljöer försvinner. Samtidigt hotas de även av arter som tidigare inte funnits här som konkurrerar ut inhemska arter. Dessa kallas invasiva arter.

Invasiva arter trivs och sprids just för att de ofta inte har några naturliga fiender som håller dem tillbaka. De kan i värsta fall påverka hela ekosystem just genom sin massförekomst. Invasiva arter riskerar därför att slå ut delar av de livsmiljöer eller ekosystem som de etablerat sig i.

På Särö finns idag redan invasiva arter som exempelvis jättebalsamin och parkslide. Jättebalsamin förekommer i fuktiga till blöta och näringsrika miljöer. Den har vackra rosa blommor men kan snabbt sprida sig över stora avstånd och slå ut annan växtlighet. Parkslide har stora vita blomklasar och ett extremt stark rotsystem. Den kan ta sig in i trasiga avlopps- och dräneringsrör, gå in i sköra grunder på huset och in genom väggar och asfalt via sprickor

Som trädgårdsägare kan du hjälpa till att stoppa invasiva främmande arter innan de tar sig vidare ut i naturen. Det är oftast inte enkelt utan kräver åtgärder över tid. Olika växter bekämpas på olika sätt och det finns mycket information att hämta på nätet. Exempelvis Naturvårdverket har bra information på https://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammande-arter/.

Marginal