Styrelse – Vägföreningen

Kontakta gärna styrelsen via e-post

Ordförande

Peder Kierkemann
James Keillers Väg 6
Skicka e-post
0705-208600

Kassör

Niklas Dahlgren
Drottningvägen 4
Skicka e-post
0709-200500

Sekreterare

Christina Carlquist

Dan Broströms Väg 7A

Skicka e-post

0705-936884

Vägchef

Peter Munteanu

Badhusvägen 8

Skicka e-post

0709-400602

Parkchef

Ulf Lindhe
Bassängbacken 27
Skicka e-post
0704-935680

Suppleant

Stig-Arne Blom
0705-251615

Suppleant

Birgit Johansson
0705-912190

Suppleant

Louise Holm

0704-962767

Suppleant

Gunilla Joängen
0707-701420

Revision

Revisor 1

Rolf Zandén

Revisor 2

Janna Du Rietz

Valberedning

Sammankallande