Särö vägförening

Särö Vägförenings uppdrag gäller enligt Lantmäteriförrättning och är:

  • att sköta om och bekosta väghållningen för vägarna och vägområdena på Särö som genom lantmäteriförrättning förklarats vara föreningens
  • att sköta parkmark, planteringar och grönområden som tillhör föreningen.

Några punkter vi särskilt vill nämna för att du som medlem ska kunna känna dig trygg i vad som gäller och att ”det blir rätt från början” är:

  • Medlemskap i Särö Vägförening är obligatoriskt för fastighetsägare på Särö.
  • Inom området tillämpas BK 3-klassning av vägarna. Fordon som klarar den klassningen ska i första hand användas för transporter inom området. För ansökan om eventuella dispenser kontakta styrelsen.
  • Tunga fordon sliter mer på vägarna. Vägföreningen tar därför ut en slitageavgift vid ny- och tillbyggnad av fastighet. Fastighetsägaren ska före byggnationsstart meddela Särö Vägförening för gemensam besiktning av vägen.
  • Årsmötet i Särö Vägförening äger rum i mars/april varje år. Motioner inlämnas i februari. Då har du stora möjligheter att påverka och engagera dig.
  • Du kan också välja att bli medlem i Särö Villaägareförening. Medlemskapet är frivilligt men din avgift bidrar till att göra vår Särö ännu finare!