Startsidan

VÄLKOMMEN TILL SÄRÖ!

Här har vi samlat information från Särö Vägförening och Särö Villaägareförening. Du hittar information om våra vägar och vårt område. Se karta här. Här publiceras vad som är på gång i form av arbeten på vägar och annat. Ni kan också hitta en del regler för vad som gäller för fastighetsägare.

På hemsidan hittar du också annan information kring vårt vackra Särö samt länkar till andra föreningar och viktiga platser på ön. Här finns dessutom kontaktuppgifter till styrelsen.

Årsmöte 2021

Årsmöte 2021

Särö Vägförening och Särö Villaägareförening kallar till årsmöte måndagen den 19 april 2021 kl 18.30. Mötet kommer att hållas digitalt med anledning av covid-19. Du kan anmäla dig till mötet via epost till styrelsen eller genom formuläret här. Information om hur du kan ansluta till mötet kommer skickas via e-post innan mötet varför vi ber dig att anmäla dig i god tid. Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari.
Klipp häckar och buskar

Klipp häckar och buskar

Särö Vägförening ansvarar för säkerheten på våra vägar och det är fastighetsägarens ansvar hålla vägen fri från buskage. Enligt våra anvisningar skall det vara 60 cm fritt på varje sida om vägen med en fri höjd på 4,6 m.

Read more

Invasiva växter

Invasiva växter

Invasiva växter konkurrerar ut inhemska växter och kan skada din fastighet. På Särö finns bland annat Jättebalsamin och Parkslide. Som trädgårdsägare kan du hjälpa till att stoppa och förhindra spridning av invasiva växter.

Read more

Skall du bygga?

Skall du bygga?

Byggtrafik medför ofta stor belastning på våra vägar. Därför är det av vikt att ni kontaktar Särö Vägförening så snart ni planerar att bygga nytt eller bygga till. Fastighetsägare har skyldighet att informera föreningen, så att besiktning av väg kan utföras innan byggstart. Kontakta styrelsen via länken här.
Vägbelysning

Vägbelysning

Om en gatlampa är trasig kan du göra felanmälan via https://www.kungsbacka.se under Gator-trafik-och-utemiljo/Trafik-och-gator/Belysning eller ring till kundcenter 0300-834000 (uppge adress samt stolpnummer som sitter på en bricka)
E-Post/Telefon

E-Post/Telefon

För att kunna sköta kontakten med dig som medlem behöver vi din e-postadress och telefonnummer. Här kan du fylla i vårt formulär. Vår datapolicy följer EU:s nya dataskyddsförordning, så att du kan känna dig säker med hur vi hanterar dina uppgifter. Kontakta oss om du vill veta mer.

Vill du kontakta styrelsen?

Marginal