Särö västerskog

VÄLKOMMEN TILL SÄRÖ!

Här har vi samlat information från Särö Vägförening och Särö Villaägareförening. Du hittar information om våra vägar och vårt område. Se karta här. Här publiceras vad som är på gång i form av arbeten på vägar och annat. Ni kan också hitta en del regler för vad som gäller för fastighetsägare.
På hemsidan hittar du också annan information kring vårt vackra Särö samt länkar till andra föreningar och viktiga platser på ön. Här finns dessutom kontaktuppgifter till styrelsen.

Årsmöte 8 APRIL 2024

Särö Vägförening och Särö Villaägareförening kallar till årsmöte på Säröhus måndagen den 8 april 2024 kl 19.00.

Klipp häckar & buskar

Särö Vägförening ansvarar för säkerheten på våra vägar och det är fastighetsägarens ansvar hålla vägen fri från buskage. Enligt våra anvisningar skall det vara 60 cm fritt på varje sida om vägen med en fri höjd på 4,6 m.

Invasiva växter

Invasiva växter konkurrerar ut inhemska växter och kan skada din fastighet. På Särö finns bland annat Jättebalsamin och Parkslide. Som trädgårdsägare kan du hjälpa till att stoppa och förhindra spridning av invasiva växter.

E-post/telefon

För att kunna sköta kontakten med dig som medlem behöver vi din e-postadress och telefonnummer. Här kan du fylla i vårt formulär . Vår datapolicy följer EU:s nya dataskyddsförordning, så att du kan känna dig säker med hur vi hanterar dina uppgifter. Kontakta oss om du vill veta mer.

Snöröjning

Vintern är här och den första snön har fallit på våra vägar. Snöröjningen startar vid ca 5 cm snödjup och vägarna öppnas upp så att det råder framkomlighet. Därefter utförs full snöröjning och halkbekämpning. De snövallar som bildas framför den egna infarten ingår inte i vägföreningens åtagande utan åtgärdas av fastighetsägaren. Vid frågor kontakta Rosella Akselsen tel. 0708-886500.

Skall du bygga?

Byggtrafik medför ofta stor belastning på våra vägar. Därför är det av vikt att ni kontaktar Särö Vägförening så snart ni planerar att bygga nytt eller bygga till. Fastighetsägare har skyldighet att informera föreningen, så att besiktning av väg kan utföras innan byggstart. Kontakta styrelsen via länken här.

Vägbelysning

Om en gatlampa är trasig kan du göra felanmälan via https://www.kungsbacka.se under Gator-trafik-och-utemiljo/Trafik-och-gator/Belysning eller ring till kundcenter 0300-834000 (uppge adress samt stolpnummer som sitter på en bricka)

LÄNKAR