Styrelse

Uppgift Namn/Adress Telefon
Ordförande Kenneth Kastman Krantz
Dan Broströms väg 6
Skicka e-post
0705-471771
Kassör Lars Eklund
Bassängbacken 1
Skicka e-post
0733-101075
Sekreterare Elenore Kransfors
Stallbacken 19
Skicka e-post
0706-799633
Vägchef Alexander Gasparini
Smedjebacken 1
Skicka e-post
0703-190583
Parkchef Ulf Lindhe
Bassängbacken 27
0704-935680
Suppleant Roger Rosell 0720-808613
Suppleant Birgit Johansson 031-936575
Suppleant Rosella Akselsen 0708-937229
Suppleant Janina Dahlgren 0708-707510
Revision Namn/Adress Telefon
Revisor 1/Väg
Revisor1/Villa
Daniel Sjögren
Revisor 2/Villa
Revisor2/Väg
Peder Kierkemann

Marginal