Styrelse

Kontakta gärna styrelsen via e-post:

Uppgift Namn/Adress Telefon
Ordförande Peder Kierkemann
James Keillers Väg 6
Skicka e-post
0705-208600
Kassör Niklas Dahlgren
Drottningvägen 4
Skicka e-post
0709-200500
Sekreterare Janina Dahlgren 
Älvaliden 3 
Skicka e-post
0708-707510
Ledamot Alexander Gasparini
Smedjebacken 1
Skicka e-post
0703-190583
Parkchef Ulf Lindhe
Bassängbacken 27
Skicka e-post
0704-935680
Suppleant Stig-Arne Blom 0705-251615
Suppleant Birgit Johansson 0705-912190
Vägchef Rosella Akselsen 0708-886500
Suppleant Christina Carlquist 0705-936884
Revision Namn/Adress Telefon
Revisor 1/Väg
Revisor1/Villa
Rolf Zandén
Revisor 2/Villa
Revisor2/Väg
Janna Du Rietz
Valberedning Namn/Adress Telefon
Sammankallande

Magnus Bernåker
Skicka e-post

 

Marginal