Information

Midsommar 2020

Midsommar 2020

Midsommarfirandet i Bassängbacken är en mer än hundraårig tradition som organiseras av engagerade boende på Särö och sponsras av flera föreningar på Särö. Ängen vid Bassängbacken ägs av Särö Villaägareförening och sköts av Särö Vägförening. På grund av rådande omständigheter med Covid-19 ber midsommargruppen oss att informera att firandet tyvärr är inställt i år.
Årsmöte 2020

Årsmöte 2020

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 kommer årsmöte för Särö Vägförening och Särö Villaägareförening att hållas som webbmöte den 7 april kl 18.30. Om du vill deltaga vänligen kontakta styrelsen i god tid via länken här. Vänligen ange namn, adress och fastighetsbeteckning så skickar vi mer information. Om du är osäker på hur det fungerar kan vi hjälpa till i mån av tid.

Klipp häckar och buskar

Klipp häckar och buskar

Särö Vägförening ansvarar för säkerheten på våra vägar och det är fastighetsägarens ansvar hålla vägen fri från buskage. Enligt våra anvisningar skall det vara 60 cm fritt på varje sida om vägen med en fri höjd på 4,6 m.

Read more

Skall du bygga?

Skall du bygga?

Byggtrafik medför ofta stor belastning på våra vägar. Därför är det av vikt att ni kontaktar Särö Vägförening så snart ni planerar att bygga nytt eller bygga till. Fastighetsägare har skyldighet att informera föreningen, så att besiktning av väg kan utföras innan byggstart. Kontakta styrelsen via länken här.
Invasiva växter

Invasiva växter

Invasiva växter konkurrerar ut inhemska växter och kan skada din fastighet. På Särö finns bland annat Jättebalsamin och Parkslide. Som trädgårdsägare kan du hjälpa till att stoppa och förhindra spridning av invasiva växter.

Read more

Vägbelysning

Vägbelysning

Om en gatlampa är trasig kan du göra felanmälan via https://www.kungsbacka.se under Gator-trafik-och-utemiljo/Trafik-och-gator/Belysning eller ring till kundcenter 0300-834000 (uppge adress samt stolpnummer som sitter på en bricka)
E-Post/Telefon

E-Post/Telefon

För att kunna sköta kontakten med dig som medlem behöver vi din e-postadress och telefonnummer. Här kan du fylla i vårt formulär. Vår datapolicy följer EU:s nya dataskyddsförordning, så att du kan känna dig säker med hur vi hanterar dina uppgifter. Kontakta oss om du vill veta mer.

Marginal